ડોક્યુંમઇન્ટરી ફિલ્મ બનાવીને કેવી રીતે ફેમસ થવાય?


user

Dr.Hiren G.Mangukiya

Dentist Oro Facial Esthetic

0:43
Play

Likes  10  Dislikes    views  123
WhatsApp_icon
5 जवाब
qIcon
ask
ऐसे और सवाल
Loading...
Loading...
user

Prashant

Journalist astrologer singer

0:34
Play

Likes  10  Dislikes    views  117
WhatsApp_icon
user

Rathod Bhavesh

Life Coach & Consultant

1:54
Play

Likes  5  Dislikes    views  114
WhatsApp_icon
user

krish_patel

Assistant Directer

0:15
Play

चेतावनी: इस टेक्स्ट में गलतियाँ हो सकती हैं। सॉफ्टवेर के द्वारा ऑडियो को टेक्स्ट में बदला गया है। ऑडियो सुन्ना चाहिये।

જો એમ ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ બની જતી હોત ને ભાઈ તો તમારી જેમ બધા લોકો અત્યારે ફેમસ થઈ ગયા હોત તો તેના માટે ખૂબ બધા પૈસા જોઈ થોડા ઘણા તો જોઈએ જ

જો એમ ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ બની જતી હોત ને ભાઈ તો તમારી જેમ બધા લોકો અત્યારે ફેમસ થઈ ગયા હોત

Likes  6  Dislikes    views  150
WhatsApp_icon
play
user

Khyati

Volunteer

0:22

चेतावनी: इस टेक्स्ट में गलतियाँ हो सकती हैं। सॉफ्टवेर के द्वारा ऑडियो को टेक्स्ट में बदला गया है। ऑडियो सुन्ना चाहिये।

अगस्त में डॉक्यूमेंट्री फिल्म डरावनी फेमस सामान गोश्त स्वतंत्रता मिली विषयों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनावा मांगू जो अभिषेक बस सर्विस फ्रॉम हो जाए पिक्चर में एक्टिंग डायरेक्शन प्रोडक्शन बुध ओपन खूब शाहरुख जो कि जिन लोगों ने थे फिल्म गमेते हितेषी सके अन्यथा में फेमस है ईशा को

august me documentary film daravni famous saamaan gosht swatantrata mili vishyon par documentary film banava maangu jo abhishek bus service from ho jaaye picture me acting direction production buddha open khoob shahrukh jo ki jin logo ne the film gamete hiteshi sake anyatha me famous hai isha ko

अगस्त में डॉक्यूमेंट्री फिल्म डरावनी फेमस सामान गोश्त स्वतंत्रता मिली विषयों पर डॉक्यूमेंट

Romanized Version
Likes  25  Dislikes    views  807
WhatsApp_icon
qIcon
ask
QuestionsProfiles

Vokal App bridges the knowledge gap in India in Indian languages by getting the best minds to answer questions of the common man. The Vokal App is available in 11 Indian languages. Users ask questions on 100s of topics related to love, life, career, politics, religion, sports, personal care etc. We have 1000s of experts from different walks of life answering questions on the Vokal App. People can also ask questions directly to experts apart from posting a question to the entire answering community. If you are an expert or are great at something, we invite you to join this knowledge sharing revolution and help India grow. Download the Vokal App!