Abhishek Shekher Gaur

Abhishek Shekher Gaur

Civil Engineer
Educator | Life Gyaan | Sports Knowledge | Indian ....और पढ़ें
9411
फॉलोवर्स
0
फॉलोविंग
3626053
जवाब पे व्यूज़

Abhishek Shekher Gaur answers questions on Vokal in vernacular languages. Follow Abhishek Shekher Gaur to listen to their answers. Just like Abhishek Shekher Gaur you too can answer questions on Vokal! Join Vokal and contribute your knowledge in Indian languages.