Chandresh Sakhareliya

Chandresh Sakhareliya

Engineer
સમય સાથે પરીવર્તનમા માનું છું. મોટી મોટી વાતોમાં ર....और पढ़ें
371
फॉलोवर्स
1
फॉलोविंग
16030
जवाब पे व्यूज़
gen
male
sta
single
dob
Mon Feb 14 1994
fb
सोशल लिंक्स
qua
योग्यता(1)
Like Karo follow karo...લોકો ને જ્ઞાન આપો
.
1000
exp
काम का अनुभव(1)
મોજ કરો...ટેન્શન નઇ લેવાનું વહાલા..ગરીબ જેવા બની જાઓ. આજનું આજે અને કાલ નું કાલે જોવાશે
.
0-0

Chandresh Sakhareliya answers questions on Vokal in vernacular languages. Follow Chandresh Sakhareliya to listen to their answers. Just like Chandresh Sakhareliya you too can answer questions on Vokal! Join Vokal and contribute your knowledge in Indian languages.